Breussova masáž

Breussova masáž

Jedná sa o jemnú, energetickú masáž chrbta v oblasti chrbtice, ktorá uvoľňuje telesné, psychické, duševné blokády. Breussova masáž regeneruje medzistavcové platničky a tým rieši široké spektrum zdravotných problémov , okrem toho vedie tiež k odbúraniu hlboko uložených psychických problémov. Masáž sa robí v oblasti chrbtice rôznymi masážnymi hmatmi, s ľubovníkovým olejom – za studena lisovaný olivový olej s ľubovníkom – ktorým sa docieli nabobtnanie medzistavcových platničiek a uvoľnenie nervov, ktoré z chrbtice vychádzajú do celého tela. Po jemných zákrokoch sa na chrbticu prikladá hodvábny papier a postupným prikladaním rúk na chrbticu vzniká cez “kondenzátor” koža – olej, papier –  uterák a ruky magnetizmus a tým sa ľubovníkovému  oleju umožní hlbšie prenikať do oblasti chrbtice. Podľa Rudolfa Breussa neexistujú žiadne opotrebované platničky, ale len “zdegenerované”, ktoré sa touto masážou opäť regenerujú. Ak obopínajú chrbticu napnuté, kŕčovité alebo ochabnuté svaly, nie je možné dosiahnuť stabilitu chrbtice. Napnuté svaly sú prevažne následkom nesprávnej stravy, ktorá spôsobuje prekyslenie, a nedostatku tekutín, čo je problémom mnohých ľudí. Odporúča sa vypiť 2-3 l tekutín denne. Odporúča sa i príjem vitamínov a minerálov. Zo strachu, prehnanej prísnosti a stáleho vracania sa do minulosti sa stávajú svaly kŕčovito stiahnuté. Býva to často u ľudí, ktorí majú za sebou prísnu výchovu. Ochabnuté svaly sú často následkom nízkeho tlaku, nedostatku životnej radosti, rezignácie. Dôležité pre správnu funkciu chrbtice je dôležité kontrolovať čas od času dĺžku nôh a v prípade nezrovnalosti ich zrovnať, nakoľko nerovnaká dĺžka dolných končatín spôsobuje vychýlenie chrbtice.

Indikácie:

  • Bolesti v oblasti chrbtice
  • Psychické a duševné blokády
  • Stuhnutie svalstva chrbtice
  • Degenerované platničky

Účinky:

Uvoľňujú sa tkanivá, môžu sa pri nej bezbolestne napraviť posunuté hrudné a bedrové stavce. Je veľmi vhodná pri napravení „seknutia“ vďaka svoje šetrnosti k pacientovi . Pomocou tejto metódy sa môžu platničky optimálne regenerovať a znovu sa nabiť energiou. Naviac sa pri Breussovej metóde môžu  uvoľniť blokády a duchovné napätie a tak prehĺbiť účinok.

Kontraindikácie:

I keď táto metóda nie je nebezpečná, pri osteoporóze by mala byť použitá veľmi šetrne. Keď bolesť spôsobuje už aj najmenší tlak na stavec musí sa ošetrenie prerušiť. To isté platí pri zápalových stavoch, alebo pri metastázach v oblasti chrbtice. Po úraze je nutné röntgenové vyšetrenie, či nie je stavec zlomený. Neošetrujeme ak je pacient pod vplyvom alkoholu a drog.