SM systém

Stabilizácia, Mobilizácia chrbtice (SM systém) je systém cvikov, pomocou ktorých sa dá odstrániť bolesť chrbta, deformity chrbtice a preťaženie veľkých kĺbov.

Základom metódy je špirálová stabilizácia chrbtice, ktorá pohybom paže aktivuje šikmé brušné svaly a preťahuje chrbticu smerom hore. Ide o systém špeciálnych cvikov s elastickým lanom. Pod odborným vedením a v príjemnom prostredí vám zaistíme individuálny prístup k riešeniu konkrétneho problému, pretože iba presné cvičenia majú žiadaný účinok.

SM Systém používa iba tie pohyby, ktoré sú časťou stereotypu chôdze a prirodzenej pohybovej aktivity človeka. Cvičením len odstraňujeme rušivé vplyvy svalového napätia, skrátenie, oslabenie a poruchy koordinácie, ktoré vznikli dôsledkom sedavého spôsobu života alebo inou nevhodnou činnosťou. V oblasti riadenia pohybu sa len vraciame do prirodzených stereotypov a nevytvárame nové. Iba opravujeme vzniknuté chyby.

SM systém v praxi to je:

  • liečba (fáza bolesti a strata funkcie)
  • prevencia (predchádzanie problémov u rizikových povolaní, športov)
  • regenerácia (kondičný tréning športovcov, cvičenia v tehotenstve, uvoľnenie a posilnenie svalov panvového dna)