Individuálne kondičné cvičenie

Individuálne cvičenie pod odborným dohľadom, prispôsobené presne na mieru. Cvičenie bude pozostávať z rôznych cvičebných techník, budú pridané aj rôzne kondičné cvičenia podľa výkonu jedinca.

Cieľom je, aby sa zvyšovala kondícia, chuť do cvičenia a samozrejme aj výsledný efekt ako rysovanie postavy, úbytok váhy. Samozrejme aby, Vám cvičenie vyhovovalo nebolo stereotypné a zároveň šité na aktuálnu kondíciu, náročnosťou cvičenia.

Cieľom cvičenia nie je, aby ste získali chronické bolesti, preťažovali ste si kĺby a chrbticu, cvičili rýchlo a technicky nesprávne. Cvičenie bude zamerané na cviky, ktoré cvičenec zvládne cvičiť správne, aby vznikali správne pohybové stereotypy a návyky. Pri cvičení sa nemusíte báť, pokiaľ máte nejaký zdravotný problém (bolesti chrbtice, kardiologické problémy, či iné diagnózy). Cvičenie sa vždy prispôsobuje cvičencovi, pri cvičení je sledovaný tep cvičenca (má tepový tester). Pred cvičením je vyrátaná aj tepová frekvencia, pri ktorej cvičenec bude cvičiť na základe diagnóz, kondície a veku.

Kondičný program Vám vieme ušiť aj do 8 týždňového cyklu, ktorý ešte viac zefektívni Vaše cvičenie. Kondičný program ponúkame v troch formách: Vždy v 8 týždňovom cykle.

Ľahký:

 • Cvičenie 2 x do týždňa
 • 1x vstupné merania
 • 1x výstupné meranie
 • 6 x 30 min. konzultácia (stravovanie, životný štýl, recepty…)

Stredný:

 • Cvičenie 3x do týždňa
 • 1x vstupné meranie
 • 1x výstupné meranie
 • 6 x 30 min. konzultácia (stravovanie, životný štýl, recepty…)

Profi:

 • Cvičenie 4x do týždňa
 • 1x vstupné meranie
 • 1x výstupné meranie
 • 6x 30 min. konzultácia (stravovanie, životný štýl, recepty…)