Kraniosakrálna terapia

„Spojenie dotyku, zámeru a usmerňovania energie je predzvesť potencionálnej lekárskej vedy neurčitého rozsahu a šírky.“
Dr. Grossinger

Kraniosakrálna terapia (KST) – jej názov je odvodený od kranio – lebka a sacrum – krížová kosť. Je to celostné, veľmi jemné a účinné neinvázne ošetrenie, pri ktorom sa jemným dotykom vylaďuje kraniosakrálny rytmus, ktorý pulzuje hlboko vo vnútri nášho organizmu. Táto vnútorná hybná sila sa nazýva aj primárne dýchanie. Terapia prináša hlboké fyzické a emocionálne uvoľnenie, súčasne aktivizuje samoozdravovacie procesy organizmu. Vedecký základ tejto terapie vytvoril osteopat Sutherland, ktorý bol jeden z prvých západných lekárov, ktorý objavil súvislosť medzi „spontánnym vyliečením“ a pochopením choroby. Chirurg John Upledger doplnil túto teóriu.

Kraniosakrálny pulz vzniká pohybom tekutiny obklopujúcej mozog a miechu. Membrány, medzi ktorými sa táto tekutina nachádza sú pevne pripojené na vnútornú plochu kostí v lebke a na krížovú kosť. Kraniosakrálna terapia je okrem iného založená na poznaní, že fyzickému prejavu ochorenia predchádza dlhodobá disharmónia na jemnohmotnej úrovni. Pri kraniosakrálnom vyvážení dochádza k hlbokému uvoľneniu. Bolesti poľavujú, bloky a napätia v jemných tkanivách a kostiach, v oblastiach postihnutých stresom sa rozvoľňujú. Výsledkom ošetrenia je zlepšenie vnútorného prostredia, uvoľnenie centrálneho nervového systému, prehĺbenie schopnosti uvedomiť si sám seba, návrat k optimálnej úrovni zdravia a výkonu. Uvádza do harmónie telo, myseľ i ducha. KST podporuje telo v jeho sebakorekcii, podporuje imunitný systém a kladie dôraz na vysokú pozornosť a nehu v prístupe ku klientovi.

Odporúča sa:

 • pri strese, napätí, poruchách koncentrácie,
 • na posilnenie imunitného systému a vitalizáciu organizmu,
 • pri migrénach, bolestiach hlavy, chrbtice, svalov, kĺbov,
 • pri problémoch s dýchacími cestami, s alergiami, astmou, prínosovými dutinami,
 • pri škúlení, rôznych poruchách zraku, hučaní v ušiach, problémoch s rovnováhou,
 • pri škrípaní zubov, zubnej neuralgii, problémoch so sánkou a čeľustnými kĺbmi,
 • pri nespavosti, chronickej únave, depresiách, emocionálnych a mentálnych poruchách,
 • na uvoľnenie blokád vzniknutých v dôsledku úrazov i emocionálnych zranení,
 • je výborná ako doplnok poúrazovej a pooperačnej rekonvalescencie,
 • dodáva energiu pre životné zmeny a vyjadrenie seba samého,
 • pri poruchách učenia sa, sústredenia, pozornosti, dyslexii, hyperaktivite, DMO
 • príprava na pôrod, popôrodná starostlivosť, poruchy príjmu potravy
 • vyváženie pravej a ľavej hemisféry
 • dysfunkcia čeľuste, ochrnutia tváre.

KST sa veľmi dobre prejavila pri práci s hyperaktívnymi deťmi, mnohé z nich sa skľudnili a zaspali počas terapie. Ukázalo sa, že u detí s touto terapiou bol väčšinou problém v zadnej časti spodiny lebečnej, v mieste, kde sa hlava pripája ku krčnej chrbtici. Toto poškodenie sa pripisuje vo väčšine prípadov k priveľkému záklonu hlavičky pri pôrode. Vtedy sa stlačí záhlavová časť a prvý krčný stavec. Pre deti s diagnózou dyslexia sa problém nedostatočného prúdenia likvoru objavoval v oblasti pravej spánkovej kosti. Keď sa v tejto oblasti pomocou KST previedla náprava, až 70 – 75% detí prestalo mať problémy s čítaním… Depresie, chronické artritídne bolesti, poranenia miechy, DMO – to všetko sú diagnózy, u ktorých prináša úľavu a zlepšenie. Nielen chorí, ale aj zdraví ľudia sa po KST cítia zdravší, citovo vyrovnanejší a vitálnejší. V priebehu ošetrenia, ktoré trvá približne 60minút, leží oblečený klient na masážnom stole na chrbte. Ošetrenie samotné spočíva v jemných dotykoch, ktorými sa pôsobí na kosti lebky, hrudnej, brušnej, panvovej oblasti a na tých telesných štruktúrach, ktorých napätie ovplyvňuje stav ostatných orgánov. Táto terapia je veľmi účinná, stačí aby klient uveril, že dokáže sám seba naštartovať na uzdravenie a dovolil terapeutovi, aby mu pomohol.

Použitá literatúra:

 • John E. Upledger, D.O.,F.A.A.O ,
 • Jon D. Vredevoogd , M.F.A: Kraniosakrální terapie
 • Michael Kern: Dech života

Autorka článku:

Adriana Kupcová – masér, terapeut
Zameranie: Kraniosakrálna terapia, regeneračné uvoľňujúce masáže, thajská masáž tváre
Prevádzka: Košice, Krivá 23, 5. posch., číslo dverí 504
tel.: 0917 617 877
e-mail: adriana38@gmail.com
www.masaze.6f.sk