Propriofoot

Propriofoot vznikol v roku 1998 ako výsledok dlhoročnej práce dvoch športových fyzioterapeutov z Fráncúzska (Jérôme Baicry, Loïc Paris). Na Slovensku a v Čechách sa rozšíril najmä vďaka PhDr. Ingrid Palaščákovej Špringlovej, Ph. D, ktorá ho aj vyučuje.

Princíp Propriofootu
Propriofoot koncept predstavuje 4 malé doštičky, z ktorých 3 majú nestabilný povrch. Kým iné balančné plochy umožňujú len prácu s chodidlom ako s celkom, štyri rôznofarebné doštičky umožňujú prácu s chodidlom na segmentálnej úrovni. S Propriofoot konceptom je možná izolovaná práca s prednožím aj zánožím. U pacienta sa rozvíja senzomotorika, ktorá posilňuje svalstvo chodidla, umožňuje koordináciu proprioceptorov a pôsobí aj na rovnovážny aparát človeka. Dynamická práca s chodidlom aktivuje nielen svalstvo chodidla, ale aj svalstvo celej dolnej končatiny a trupu, a teda pracuje na stabilizačnom systéme celého tela.

Hlavné indikácie
Propriofoot koncept je rovnako vhodný pre deti aj dospelých. Pomáha najmä pri nasledovných zdravotných problémoch:

  • vybočený palec
  • ploché nohy
  • poúrazové a pooperačné stavy
  • instabilita chodidla
  • výrony a podvrtnutia
  • nesprávne držanie tela
  • problémy s koordináciou a rovnováhou pri syndróme ADHD

Priebeh terapie
Cvičenie prebieha v stoji na jednej nohe na dvoch plôškach. Začína sa s jednou pevnou plôškou a jednou nestabilnou. Postupne sa cvičenie sťažuje výmenou pevnej plôšky za nestabilnú. Cvičenie sa ďalej rozvíja pridaním pohybov horných končatín, druhej dolnej končatiny a zvyšku tela alebo zatvorením očí.
U nás toto cvičenie kombinujeme buď s reflexnou masážou chodidiel, alebo využívame samostatné cvičenie s krátkou mobilizáciou kĺbov na chodidle pred začiatkom procedúry